Nákazová situace

Vážení včelaři,

zde bychom Vás rádi informovali o vývoji nákazové situace v oblasti naší ZO a jejím nejbližším okolí, pokud zde bude zaznamenáno něco výjimečného či zaznamenáníhodného.

Bližší a konkrétní informace k dostání vždy na schůzích nebo u funkcionářů.

Mor včelího plodu

V obci Takonín bylo dne 12.5. 2014 diagnostikován mor včelího plodu a následně bylo objeveno několik dalších stanovišť s výskytem moru včelího plodu, došlo k likvidaci prokázáných stanovišť a v jejich okolí (5km) bylo vyhlášeno ochranné pásmo MVP, které zasáhlo celkem 12 katastrálních území v obvodu ZO ČSV Benešov.

I v roce 2016 byl nalezen mor ve včelstvu na stanovišti v Chotýšanech, včelstvo bylo spáleno, v okolí je stále vyhlášeno ochranné pásmo, na podzim proběhne na daném stanovišti opět klinická prohlídka, nicméně bez ohledu na výsledek bude i letos v zimě nařízeno u všech chovatelů odevzdání měli na vyšetření přítomnosti moru včelího plodu.

Jedná se o následnující katastrální území:

 • Roubíčkova Lhota   726281
 • Postupice                  726273
 • Jezero                       608106           
 • Býkovice                  608092           
 • Jemniště                   726231
 • Chotýšany                653551
 • Střížkov                    608114
 • Struhařov                 757071
 • Bořeňovice               608084
 • Městečko                  653578
 • Milovanice               726265
 • Čelivo
 • Pozov

Podrobnosti na schůzích ZO Benešov, nebo u jednatelky.

Včelaři, kteří mají svá včelstva umístěna v těchto katastrálních územích budou pod bedlivým dohledem SVS, budou zde prováděna kontrolní vyšetření na MVP tak, aby byla včas zaznamenáno případné další ohnisko nákazy a aby bylo zamezeno případnému dalšímu šíření této nákazy do dalších území.

Chovatel včel je po dobu trvání ochranného pásma omezen v kočování včelstev, přesunu včelstev i včelího materiálu či prodeji včelích matek.

Prodej medu nikterak omezen není.

V případě jakýchkoli dotazů ohledně moru včelího plodu či dalšícho onemocnění včel nás neváhejte kontaktovat.

Další ohniska byla detekována a likvidována v průběhu celého roku 2016, aktuální rozsah ochranných pásem na stránkách veterinární správy (viz níže).

Bližší informace o vyhlášených aktuálních ohniscích a aktuálních pásmech na stránkách Státní veterinární správy www.svscr.cz v sekci Zdraví zvířat - Zdraví včel.