Nákazová situace - nové ochranné pásmo moru včelího plodu!

Vážení včelaři,

1.Na základě výsledků vyšetření na varroázu bylo provedeno ošetření stanovišt se silným napadením náterem plodu. Týkalo se to cca 20 stanovišť, vše bylo řešeno rychlejší individuální cestou.

 

2. Jsou k dispozici i výsledky vyšetření na mor. V naší ZO vše dopadlo dobře, na žádném z vyšetřených stanovišt se neprokázala přítomnost moru včelího plodu.

Kontrolní vyšetření v bývalém ochranném pásmu je vše negativní, čili mor se nenašel,
stejně tak vzorky odevzdané prostřednictvím akce Hrr na mor jsou všechny negativní, takže se také nic nenašlo.

Naše ZO tedy v pořádku.

 

3. Mor včelího plodu byl ale zachycen na území divišovské organizace

Dovoluji si Vás upozornit na nové potvrzené ohnisko výskytu moru včelího plodu na území ZO Divišov. 30. dubna bylo vyhlášeno ochranné 3km pásmo, se známými opatřeními, mezi kterými je nejdůležitější zákaz jakéhokoli přesunu včelstev. Toto ochranné pásmo zasahuje i naší základní organizaci, konkrétně jedno katstrání území, a to Býkovice u Bořeňovic.

Prosíme, dbejte zvýšené opatrnosti při sledování nákupů či převozů včelstev.

Konkrétní rozsah aktuálních pásem najdete na stránkách veterinární správy na odkazu zde:

https://www.svscr.cz/mapove-vystupy-ohnisek-nebezpecnych-nakaz-a-ochrannych-pasem/

(jen poznámka z vlastní zkušenosti - některé dny prostě nefunguje, vrátím se druhý den a funguje bez problémů, takže to chce trochu trpělivosti...)

 

Přeji Vám i Vašim včelkám pevné zdraví!

S pozdravem,

Hanka Chmelová.

 

Bližší informace o vyhlášených aktuálních ohniscích a aktuálních pásmech na stránkách Státní veterinární správy www.svscr.cz v sekci Zdraví zvířat - Zdraví včel.

Aktuální dění lze také sledovat na stránkách Okresní organizace včelařů Benešov v sekci "Zdraví včel":  www.oocsvbenesov.cz