rozdělení letních podložek pro diagnostiku moru včelího plodu

19.06.2014 18:00

Pozvánka na členskou schůzi

 

Srdečně Vás zveme na členskou schůzi ZO ČSV Benešov spojenou s přednáškou na téma tlumení včelích nákaz - mor včelího plodu (přednáší přítel Jan Šíma), která se koná

 

ve čtvrtek 19.6. v 18:00 hodin

v restauraci "Na Bejkárně" v Hodějovského ul. v Benešově.

 

Hlavní náplní programu bude:

  • metodika a organizace diagnostiky výskytu moru včelího plodu u včelstev naší základní organizace
  • rozdělování letních podložek pro diagnostiku moru včelího plodu pro včelaře zařazené do monitoringu výskytu moru v naší ZO
  • rozpoznání, prevence a tlumení moru včelího plodu

 

Naše ZO má unikátní možnost zapojit se do diagnostiky moru včelího plodu z letní měli. Dovolte mi stručně popsat chystanou organizaci, ale upozorňuji, že konkrétní přesná metodika bude vysvětlena na přednášce dne 19.6. při převzetí podložek.

O co se jedná:

Výzkumný ústav včelařský v Dole organizuje unikátní pokus diagnostiky moru včelího plodu z letní měli, a to nikoli ze směsného vzorku z několika včelstev, ale z každého včelstva zvlášť. Včelaři mající svá včelstva uvnitř a v blízkosti nově vyhlášeného ochranného pásma v okolí ohniska v Takoníně dostali jedinečnou možnost se této diagnostiky zúčastnit a naše ZO se samozřejmě zapojí. Veškerá vyšetření jsou zdarma, a navíc naši včelaři budou mít přehled o zdravotním stavu svých včelstev.

Pro koho je diagnostika určena:

- včelaři, kteří mají svá včelstva umístěna v ochranném pásmu výskytu moru včelího plodu v okruhu 5 km od ohniska v Takoníně (seznam zařazených katastrálních území viz minulá pozvánka, eventuelně k dispozici na našich webových stránkách www.vcelaribenesov.webnode.cz)

- zapojit se mohou i další včelaři, kteří mají zájem prověřit zdravotní stav svých včelstev !!!! - doporučeno zejména včelařům, kteří mají svá včelstva umístěna tam, kam v minulosti zasahovala ochranná pásma (Václavice, Chrášťany, Úročnice,...)

Jak bude diagnostika probíhat:

Výzkumný ústav dodá letní podložky (přibližně velikost obálky), která se vloží v průběhu července na 14 dní do včelstva, pak se vyjme, a označí požadovanými údaji a ČÍSLEM ÚLU, aby nedošlo k záměně vzorku. (Včelař tedy musí mít očíslované úly!)  U včelaře, u kterého bude ve vzorku měli zjištěny spory moru proběhne ještě jeden kontrolní odběr měli pomocí této podložky opět na 14 dní.

Kde dostanu podložky:

Podložky budou k dispozici na schůzi 19.6., pokud se nebudete moci dostavit, řešte prosím Vaši neúčast PŘEDEM a domluvte si u jednatelky individuální termín odběru podložek (nejpozději do konce června).

Zpětně bude podložky vybírat opět naše ZO na schůzi, a to zřejmě koncem července při rozdělování léčiv pro letní ošetření.

Co tedy musím udělat, abych udělal maximum pro zdravotní stav svých včelstev?

Přijít, vyzvednout si podložky, vložit je do úlu, po vyjmutí pečlivě označit a vrátit. U podezřelých včelstev (nalezené spory moru) pak budu mít šanci provést opatření, která mohou vést k ozdravení daného včelstva, eventuelně si mohu následně počínat tak, aby nebyla ohrožená má ostatní včelstva.