Výroční schůze ZO ČSV Benešov

06.02.2016 10:00

Srdečně Vás zveme na výroční členskou schůzi ZO ČSV Benešov, která se bude konat

 

v sobotu 6.2. 2015 v 10:00 hodin v restauraci „Na Bejkárně“ ul. Hodějovského v Benešově

 

Na programu bude mimo jiné:

 • odevzdání vzorků zimní měli a

 • vyplnění protokolů o ošetření včelstev - protokoly se budou vyplňovat přímo na místě, vezměte s sebou Vaše data ošetření a zaznamenejte, zda byla včelstva ošetřena aerosolem.

 • zhodnocení minulého roku a návrhy do budoucna

 • dosavadní vývoj nákazové situace v naší oblasti

 • společný oběd

   

  VZORKY zimní měli BUDE MOŽNO ODEVZDAT jen a pouze na schůzi 6.2. Pokud se nebudete moci dostavit, řešte prosím individuálně telefonickou domluvou.

  Kdo je neodevzdá, DONESE JE SÁM do 15.2. na inspektorát veterinární správy v Benešově MVDr. Škrabalovi (Černoleská ul.)!

   

   

  Důležitá upozornění - Prosíme všechny včelaře, aby pečlivě přečetli tato a řídili se sepsanými pokyny.  Za pečlivé plnění pokynů předem děkujeme!

     odběr vzorků zimní měli

 • Včelař odebere z podložek v úlech zimní měl a odstraní z ní mrtvolky včel.
  Při pokojové teplotě ji vysuší (například na novinách). Nedáváme na topení, dochází pak ke spékání a vzorek nelze následně vyhodnotit!

     včelaři mimo ochranné pásmo moru včelího plodu

 • Náležitou pozornost věnujte, prosím, balení vzorku! – Vhodné jsou pevné a těsné obaly, zároveň však snadno otevíratelné a PRODYŠNÉ. Vhodné jsou například kelímky od jogurtu překryté textilií a upevněné gumičkou.

 • Vzorek je směsný ze všech včelstev na stanovišti a musí na něm být uvedeno:
  jméno a bydliště včelaře (bez pošty a PSČ), registrační číslo chovatele, stanoviště včelstev, registrační číslo stanoviště, počet včelstev a NOVĚ ČÍSLO KATASTÁLNÍHO ÚZEMÍ !

 • Vyšetření je i tomto roce pro včelaře zdarma

     včelaři v ochranném pásmu moru včelího plodu

 • Ten, kdo má svá včelstva v ochranném pásmu moru včelího plodu musí své vzorky odevzdat ve SPECIÁLNÍCH TUBUSECH, které si vyzvedl při vyzvednutí dotací.

 • Ve vzorku může být maximálně měl z 10 včelstev! (Má-li včelař například 13 včelstev, nerozdělí do tubusu 10 a 3 včelstva, ale rovnoměrně, tedy například 7 a 6 včelstev, aby tak byla průkaznost vyšetření co největší). Samozřejmě musí včelař uvést konkrétní čísla úlů, ze kterých měl pochází.

 • Na vzorku musí být uvedeno:
  jméno a bydliště včelaře (bez pošty a PSČ), registrační číslo chovatele, stanoviště včelstev, registrační číslo stanoviště, počet včelstev a ČÍSLA ÚLů a  NOVĚ ČÍSLO KATASTÁLNÍHO ÚZEMÍ !  Včelaři mohou vyplnit a použít přiložené štítky, které velikostí odpovídají velikosti tubusu. Lze nalepit lepidlem nebo průhlednou lepicí páskou.

     registrovaní včelaři

 • Dle  posledních pokynů může registrovaný včelař odevzdat své vzorky jak u své mateřské organizace, tak tam, kde má svá včelstva umístěna (tento způsob preferujeme a doporučujeme). Díky tomu, že vyšetření na varroázu bude od letošního roku zaznamenáváno do centrálního informačního systému, měly by se k nám výsledky vyšetření dostat. Pokud tomu tak nebude, budeme kontaktovat příslušné základní organizace.

 • Včelaři, kteří mají svá včelstva umístěna v obvodu ZO Benešov jsou povini zaplatit poplatek, který je v ZO Benešov stanoven pro registrované včelaře, a to ve výši 50Kč.
  Platbu můžete provést na výroční schůzi, nebo po individuální domluvě pokladníkovi, nebo jednatelce. Lze ho také zaplatit na účet ZO Benešov, a to bankovním převodem na účet č. 229759226/0300 , nejpozději však do 30. března. Prosíme uveďte do zprávy Vaše jméno, aby bylo možno Vaši platbu identifikovat. Pokud tak neučiníte, nebude Vám vydáno potvrzení o umístění včelstev v obvodu naší ZO za účelem podání žádosti o dotace 1.D  na zazimovaná včelstva.
  Pro případné dotazy ohledně způsobu platby  jsme Vám k dispozici.

     nahlášení skutečného stavu včelstev

 • prosíme, věnujte pozornost skutečnému počtu včelstev, ze kterých jsou vzorky odebírány a tento skutečný stav zapište na vzorek zimní měli

     hlášení umístění včelstev na příslušný úřad do konce února

 • Nezapomeňte do konce února nahlásit na příslušný obecní úřad stanoviště Vašich včelstev, aby si zemědělci i v letošním roce mohli včas zjistit umístění všech včelstev v okolí obhospodařovaných pozemků.

     Výměna vosku a voští za mezistěny

 • I v letošním roce bude př. Jan Šíma provádět výměnu vosku a voští za mezistěny, a to ve své garáži, jako v minulých letech. Výměna opět každý čtvrtek od 16:00 do 18:00hod od počátku března. Po telefonické domluvě možno i jinak - tel. 724 057 016. Upozorňujeme, že z časových důvodů bude voští měněno za mezistěny pouze cca do počátku dubna, vyvařený vosk ještě v květnu, tak jako v minulých letech.

  Podrobnosti na schůzi nebo na webu.

   

  Do nového roku 2016 přejeme Vám všem i Vašim rodinám hodně štěstí, zdraví a spokojenosti a mnoho úspěchů ve Vašem osobním životě i ve včelařství.