výroční schůze ZO

07.02.2015 10:00

Srdečně Vás zveme na výroční členskou schůzi ZO ČSV Benešov, která se bude konat

 

v sobotu 7.2. 2015 v 10:00 hodin v restauraci „Na Bejkárně“ ul. Hodějovského v Benešově

 

     Na programu bude mimo jiné:

 • odevzdání vzorků zimní měli a

 • protokolů o ošetření včelstev (pokud jste je již neodevzdali, protokoly lze vyplnit i přímo na místě, vezměte s sebou Vaše data ošetření!) 
  prosím o pečlivé zaznamenání, zda bylo provedeno ošetření aerosolem!

 • vydání objednaného Gabonu pro rok 2015 - počítejte s úhradou v hotovosti

 • zhodnocení minulého roku a návrhy do budoucna

 • dosavadní vývoj nákazové situace v naší oblasti

 • volba výboru a funkcionářů základní organizace pro další období

 • společný oběd

   

  VZORKY společně s protokolem o ošetření včelstev BUDE MOŽNO ODEVZDAT jen a pouze v následujících termínech:

 • na výroční členské schůzi (7.2.) od 10:00hod v restauraci „Na Bejkárně“

 • nebo v úterý 10. 2. od 18:00 do 18:30 hod. taktéž v restauraci „Na Bejkárně“

 • Kdo je neodevzdá, DONESE JE SÁM do 13.2. na inspektorát veterinární správy v Benešově MVDr. Škrabalovi (Černoleská ul.)!

   

   

  Důležitá upozornění - Prosíme všechny včelaře, aby pečlivě přečetli tato upozornění (nezapomeňte otočit stránku) a řídili se sepsanými pokyny.  Za pečlivé plnění pokynů předem děkujeme!

      odběr vzorků zimní měli

 • Včelař odebere z podložek v úlech zimní měl a odstraní z ní mrtvolky včel.
  Při pokojové teplotě ji vysuší (například na novinách). Nedáváme na topení, dochází pak ke spékání a vzorek nelze následně vyhodnotit!

      včelaři mimo ochranné pásmo moru včelího plodu

 • Náležitou pozornost věnujte, prosím, balení vzorku! – Vhodné jsou pevné a těsné obaly, zároveň však snadno otevíratelné a PRODYŠNÉ. Vhodné jsou například kelímky od jogurtu překryté textilií a upevněné gumičkou.

 • Vzorek je směsný ze všech včelstev na stanovišti a musí na něm být uvedeno:
  jméno a bydliště včelaře (bez pošty a PSČ), registrační číslo chovatele, stanoviště včelstev, registrační číslo stanoviště, počet včelstev.

 • Vyšetření je i tomto roce pro včelaře zdarma

      včelaři v ochranném pásmu moru včelího plodu

 • Ten, kdo má svá včelstva v ochranném pásmu moru včelího plodu musí své vzorky odevzdat ve SPECIÁLNÍCH TUBUSECH, které dostal při vyzvednutí dotací.

 • Ve vzorku může být maximálně měl z 10 včelstev! (Má-li včelař například 13 včelstev, nerozdělí do tubusu 10 a 3 včelstva, ale rovnoměrně, tedy například 7 a 6 včelstev, aby tak byla průkaznost vyšetření co největší). Samozřejmě musí včelař uvést konkrétní čísla úlů, ze kterých měl pochází.

 • Na vzorku musí být uvedeno:
  jméno a bydliště včelaře (bez pošty a PSČ), registrační číslo chovatele, stanoviště včelstev, registrační číslo stanoviště, počet včelstev a ČÍSLA ÚLů. Včelaři mohou vyplnit a použít přiložené štítky, které velikostí odpovídají velikosti tubusu. Lze nalepit lepidlem nebo průhlednou lepicí páskou.

      registrovaní včelaři

 • Včelaři, kteří mají svá včelstva umístěna mimo svou mateřskou organizaci MUSÍ vzorek odevzdat v té organizaci, na jejímž území má svá včelstva umístěna! Jinde letos nebude vzorek přijat.  Tedy včelaři, kteří mají včelstva umístěna mimo obvod ZO Benešov, dodají vzorek na vyšetření do příslušné organizace, kde jsou registrováni. Naopak včelaři jiných ZO, kteří mají stanoviště v obvodu ZO Benešov, odevzdají vzorek do Benešova

      nahlášení skutečného stavu včelstev

 • vzhledem k již hlášeným poměrně vysokým úhynům během této zimy prosíme včelaře, aby pečlivě uvedli na své vzorky skutečný počet včelstev, ze kterých vzorky odebrali. Budou se hlásit sumární úhyny a podle toho vyjednávat další postup při obnově původního počtu včelstev, proto je důležité znát skutečný stav věci.

      hlášení umístění včelstev na příslušný úřad do konce února

 • Nezapomeňte do konce února nahlásit na příslušný obecní úřad stanoviště Vašich včelstev, aby si zemědělci i v letošním roce mohli včas zjistit umístění všech včelstev v okolí obhospodařovaných pozemků.

   

  Do nového roku 2015 přejeme Vám všem i Vašim rodinám hodně štěstí, zdraví a spokojenosti a mnoho úspěchů ve Vašem osobním životě i ve včelařství.