Výsledky vyšetření na varroázu

06.04.2017 00:03

Výsledky vyšetření jsou našim včelařům již ze schůze známy,

jen zde připomínám, že nebylo zachyceno žádné stanoviště podezřelé z výskytu MVP, takže pokud vše půjde hladce, očekáváme v letošním roce ukončení ochranného pásma, které zasahovalo značnou část naší ZO.

Kromě toho připomínám, že v katastrech obce Chotýšany (čili k.ú. Chotýšany a k.ú. Městečko) je nařízené jarní ošetření včelstev nátěrem plodu pomocí léčiva M1-AER a následnou fumigací aerosolem. O povedeném léčení je třeba vést záznam včetně šarže použitého léčiva a datumu ošetření u jednotlivých stanovišť.

V případě dotazů se obraťte na jednatelku.

Hanka Chmelová.