O medu

Jak vzniká med

 • Včely sbírají nektar a medovici na rostlinách. Nektar je výměšek rostlinných žláz, které se nachází nejčastěji ve květu. Medovice je cukernatá látka produkovaná hmyzem (u nás jsou to zejména mšice) a vyskytuje se na listech a jehličí stromů.
 • V úle je zpracují: složité cukry rozštěpí - včela svými enzymy přemění převažující sacharózu na jednoduché cukry (glukózu a fruktózu) a navíc takto zpracovanou surovinu obohatí o další enzymy.
 • Řídký nektar zahušťují – odpařují nadbytečnou vodu, které je v nektaru 60-70%, kdežto ve medu jen asi 18%.
 • Nakonec zralý med zavíčkují - med uložený v plástech zakonzervují víčky z vosku a med zde dozrává do své lahodné podoby.

Věděli jste že....

 • Při tomto procesu vynaloží včela obrovské úsilí. Jen pro představu - na 1 kg medu uletí včely dohromady 280 000 km, tj. 7x kolem rovníku.
 • Včelka musí 50-60 tisíckrát vyletět z úlu, aby z toho byl 1 kg medu - Váha obsahu medového váčku včelky vždy činí jen asi 20 mg
 • Včela létá rychlostí 8 m/s., tj. asi 29 km/h
 • Jedna včela navštíví za minutu 10 květů.
 • Včelstvo v případě potřeby dokáže shromažďovat nektar a pyl z vydatných zdrojů z okruhu o poloměru větším než 5 km.
 • Hmotnost 1 litru medu je asi 1,4 kg.
 • Pro rychlé osvěžení je med lepší než káva. Jednoduché cukry z něj téměř okamžitě přecházejí do krve a posilují organismus.

Krystalizace medu

 • Je to přirozený proces, jeden ze znaků, dle kterých se hodnotí kvalitu medu. Napovídá, že se jedná zřejmě o kvalitní, nefalšovaný med. Aby med zůstal tekutý, často se v obchodech provádí šizení “umělými cukry”, nebo je med zahříván příliš dlouho na vysoké teploty, čímž se zničí většina enzymů a jiných cenných látek.
  U medů dovezených ze zemí mimo EU se mohou vyskytovat rezidua po léčení včel antibiotiky (zejména Čína, kde nejsou antibiotika zakázána.)
 • Světlé květové medy krystalizují rychleji než tmavé medovicové. Je to způsobeno vyšším obsahem glukózy, která má tendenci rychleji krystalizovat.
 • Některé medy (hlavně řepkový) začnou krystalizovat během týdne či dvou. Stalo by se to i včelám v plástech. (Jsou ale i medy, které krystalizují velmi pomalu - například akátový.)

Skladování medu

Vzhledem k vysokému obsahu cukrů má med samokonzervační účinky. I přesto je nutné dodržovat určitá pravidla skladování:

 • Med skladujeme v uzavřených skleněných nebo porcelánových nádobách.
 • Hlavně v suchu - chráníme ho před vzdušnou vlhkostí (Med je hygroskopický - absorbuje do sebe vzdušnou vlhkost a tím se ředí).
 • Chráníme ho před denním světlem a hlavně před přímými slunečními paprsky – neškodí medu, ale ničí v něm obsažené vitamíny. Temno je důležité zejména při dlouhodobém skladování.
 • V chladu med být nemusí, ale svědčí mu to (cca 15°C). Biologická aktivita medu se sníží a navíc se zpomalí i krystalizace. Nevadí ani mráz.
 • Naopak škodí přehřátí – zahřívání nad 50°C ničí vitamíny, enzymy a další cenné látky v medu obsažené.
 • Krystalizovaný med lze uvést do tekutého stavu pozvolným zahříváním ve vodní lázni o teplotě okolo 45°C.
 • K rozpuštění zkrystalizovaného medu nikdy nepoužíváme mikrovlnné trouby.

Složení medu

cukry: fruktóza 30-38%, glukóza 26-33%, sacharóza 1-10%, vyšší cukry 1-10%.
voda 17-20%,enzymy, vitamíny (B1, B2, B3, biotin, C, kys. pantotenová), minerální látky (draslík, sodík, vápník, hořčík, železo, fosfor, síra, mangan, zinek, měď), organické kyseliny (pyrohroznová, glukonová, jablečná, citronová,...), aromatické látky, aminokyseliny

Zdroj: www.vcelarstvi-chmelovi.webnode.cz

O včelkách

Pilné včelky

Při procesu výroby medu vynaloží včela obrovské úsilí. Jen pro představu - na 1kg medu uletí včely dohromady asi 280 tisíc kilometrů, tj. zhruba 7x kolem rovníku. Je potřeba 50-60 tisíc výletů z úlu, aby z toho byl 1kg medu.

Jedna včela navštíví za minutu asi 10 květů. Jediné včelstvo dokáže za den navštívit až několik milionů květů.

Včela dokáže vyvinout rychlost 8 m/s, tj. asi 29 km/h.

Víte, kde bychom byli bez včel? - Nebyli bychom vůbec!

Největším přínosem včel není ta trocha lahodného medu, ale OPYLOVÁNÍ.

Včely sbírají pyl jako svou potravu, ale zároveň ho přenášejí z květu na květ, a tím opylují rostliny. Na světě je opylováno asi 80% všech kvetoucích rostlin hmyzem. Z toho 85% je opylováno včelami medonosnými. U ovocných stromů dokonce asi 90% navštěvují včely. Počet druhů odkázaných pouze na včely se odhaduje zhruba na 40 tisíc. Patří sem velká část zemědělsky významných plodin, ale stejnou měrou to platí i pro květiny volně rostoucí.

Včely tedy mají nezastupitelnou úlohu při udržování druhové rozmanitosti přírody. Bez včel by byly kvetoucí rostliny vytlačovány nenáročnými větrosnubnými travami a naše krajina by přestala být pestrá...

Jak vidí včely

Včely svět pozorují dvěma složenýma očima. Každé z obou očí je složeno ze 6 tisíc malých oček, což vytváří tzv. rastrové vidění.

Málokdo ale ví, že barevné vidění včel je odlišné od člověka. Červenou barvu vnímají včely jako černou, je pro ně nezajímavá. Dávají přednost modré a žluté.

Vidí dokonce i ultrafialové záření. Toho využívají rostliny a vytvářejí pro včely na květech značky, které člověk nevidí, ale včelám poskytují informace například o množství a dostupnosti nektaru, apod.

Včelí tanečky

Včely v úle komunikují mimo jiné pomocí speciálních tanečků - sdělují si polohu, vzdálenost nalezené snůšky, její kvalitu a vydatnost. Ostatní včely pak neomylně najdou hledanou potravu. Orientují se i pomocí

výborného čichu.

Zdroj: www.vcelarstvi-chmelovi.webnode.cz

O propolisu

Co je to propolis

Propolis, běžně označovaný také jako včelí tmel, je lepkavá látka pryskyřičné povahy, kterou včely získávají zejména sběrem z poupat a větviček vrby, topolu, břízy, olše či kaštanu. Včely samy ho používají k vymazání štěrbin v úle, zužování česna, vyztužení plástů, ale především k udržení zdravého prostředív úle, a to díky jeho silným antimikrobiálním účinkům, které zabraňují šíření nemocí v úle.

Jaké jsou účinky propolisu?

 • baktericidní a bakteriostatické - ničí a usmrcuje bakterie
 • anestetické - tlumí bolest, snižuje citlivost
 • dermatoplastické - podporuje a urychluje hojení ran
 • stimulační - povzbuzuje imunitu a imunobiologickou reakci organismu
 • antivirové - působí proti některým chřipkovým i dalším virům
 • antimykotické - zastavuje růst a ničí některé plísně
 • antiflogistický - protizánětlivý
 • antitoxické - zmírňuje účinky některých toxinů a škodlivého záření

Zdroj www.vcelarstvi-chmelovi.webnode.cz