Registrovaní včelaři

Kdo je registrovaný včelař? - Je to včelař, která je členem nějaké základní organizace, ale včelstva má umístěna zároveň v obvodu jiné záklaní včelařské organizace.

To, že jste registrovaným včelařem v našem obvodu se dozvíme z cetrálního informačního systému, kam tyto údaje zadá Vaše mateřská základní organizace.

Zároveň Vás musíme informovat, že výbor ZO Benešov stanovil poplatek pro registrované včelaře ve výši 50 Kč, tj. pro včelaře, kteří jsou členy jiné ZO, ale mají svá včelsva umístěna v obvodu ZO Benešov. Platí se každoročně a je určen na poštovné, vzhledem k tomu, že Vás budeme zvát na naše schůze, vyzývat k odevzdání vzorku zimní měli, apod.

Můžete ho uhradit následujícím způsobem:

  • osobně na adrese jednatelky (po předchozí domluvě, viz kontakty níže)
  • bezhotovostní platbou na účet 229759226/0300, použijte prosím vzkaz pro plátce, aby bylo možno identifikovat platbu k Vašemu jménu, nebo složenkou - adresa majitele účtu je: ČSV o.s. ZO Benešov, Ulrichova 1552, 256 01 Benešov.

Nebude-li poplatek uhrazen do konce března, naše základní organizace v daném roce nevystaví potvrzení o umístění včelstev v našem obvodu.

Děkujeme za pochopení.

Včelaři Benešov