Včelařský kroužek

Po odmlce se chystáme znovu otevřít včelařský kroužek!!! 

Kroužek vede pan Jan Jansa, s odbornou garancí pana Jana Šímy.

Kroužekmá svá včelstva umístěna na farní zahradě na Karlově.

V případě zájmu, prosím, kontaktujte vedoucího kroužku pana Jansu na tel.: 736 404 166, nebo na e-mailové adrese jansa@biomed.cas.cz.